โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบผัดหมี่ จากร้านถึงเชียงใหม่-3 สค 64

วันที่ 03-08-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบผัดหมี่ จำนวน 30 กล่อง จากร้านถึงเชียงใหม่ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564