โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รพ.ประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน
วันที่:   25-04-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมโดย นางสุรีย์รัตน์ ประธานราษฎร์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมประสาท พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการวัดความดันโลหิต ให้บริการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง แก่ประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561