โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

“ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ด้านโรคระบบประสาทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน วิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564”

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
วันที่:   26-04-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีต่อคุณศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561