โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
วันที่:   09-05-2561

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(Pay For Performance : P4P) โดยมีนางสาวรุจิรา อักษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561