โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2561
วันที่:   16-05-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 -30 พฤษภาคม 2561 เพื่อคัดกรอง ติดตาม ดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 311 คน ซึ่งประกอบด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเอ็กซ์เรย์ปอด และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561