โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการผู้บริหารพบบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2561
วันที่:   25-05-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในการนี้มีพิธีลงนามและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน และแถลงนโยบายทิศทางการบริหารงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการทำงานของผู้บริหาร เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561