โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่งการกุศล วิ่งร้อยหัวใจ Mini Heart Mini Marathon 2018
วันที่:   27-05-2561

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำทีมวิ่งของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการเดิน – วิ่งการกุศล วิ่งร้อยหัวใจ Mini Heart Mini Marathon 2018 จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภพ(สสส.) ณ ประตูท่าแพ เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้ผลกระทบจากน้ำเมา และในกิจกรรมดังกล่าว นางสาวศุภากร นาคประสิทธิ์ ฝ่ายงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ตัวแทนจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลจากการวิ่งเข้าเส้นชัย ในลำดับที่ 4 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา