โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่:   28-05-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากรจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันอนุรักษ์และดูแลเพื่อให้มีทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยทางโรงพยาบาลได้ปลูกต้นดอกแก้ว ซึ่งเป็นต้นไม้มงคล มีความหมายถึงความสุข ความเบิกบานใจ และผู้ปลูกจะมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561