โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารมังสวิรัติ และน้ำผลไม้สกัดเย็น

วันที่ 10-09-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอาหารมังสวิรัติ จำนวน 120 กล่อง และน้ำผลไม้สกัดเย็น จำนวน 40 ขวด จากร้าน เจ แผ่นดิน.มังสวิรัติ โดยคุณรตนนภัส ศิริธรรม พร้อมครอบครัว และคุณนาตาญา คุณกัมปนาท มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564