โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องวันวิสาขบูชา
วันที่:   30-05-2561

หน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ออกให้บริการพุทธศาสนิกชนภายในงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ เส้นทางลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.