โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ- 13 กย 64

วันที่ 13-09-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล เข้าร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้แก่ นางณัฐชยา คนใจซื่อ, นางเจนจิต สอนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวภุญชยานันท์ จอมเขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสาวสุกันยา ปละดี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2564 โดยร่วมส่งและให้กำลังใจ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564