โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมบริการ ให้แก่พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล
วันที่:   30-05-2561

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมบริการให้แก่พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน และมีความสุขในการทำงาน โดยมีนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2561