โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2.
วันที่:   07-06-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา อักษร, นางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย และนายธีรพงษ์ รุ่งเรือง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และนิเทศคณะที่ 2 ระบบบริการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561