โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   หารือเรื่องการดำเนินงานทางการแพทย์ และกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
วันที่:   07-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ให้การต้อนรับนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ที่ได้เข้าหารือเรื่องการดำเนินงานทางการแพทย์ และกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในการนี้นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ได้แสดงความยินดีแด่ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561