โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19
วันที่:   14-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 HA Northern Regional Forum ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมในรูปแบบ Poster Presentation และผลงานได้รับการคัดเลือก จำนวน 7 ผลงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561