โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”
วันที่:   18-06-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” โดยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกับ พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 5 และนายบรรลือ พักนา ผู้จัดการสาขาอาวุโส บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมลงนามรับรองโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็น “องค์กรเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ถนน” โดยกำหนดให้วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่ยานพาหนะเข้า – ออก ภายในบริเวณโรงพยาบาลจะต้องสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยในเขตโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์