โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   .โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน
วันที่:   21-06-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 นำทีมโดย นางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ และนายณุพัทธ ไชยมงคล หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการวัดความดันโลหิต คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561