โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20”

วันที่ 24-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมวิ่งของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20” จัดโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอาชีพให้ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา