โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ให้สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยา
วันที่:   25-06-2561

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ/หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในเรื่องนโยบายการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการบรรจุยาให้แก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลได้เริ่มใช้มาตรการนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 เป็นต้นมา โดยสื่อมวลชนท้องถิ่นจะนำไปเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวทางเว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ต่อไป