โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 21-11-2564

เจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน จำนวน 6 ราย โดยพยาบาลได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจาก Hospitel by DMS CMNEURO และการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564