โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย และของเล่นเด็ก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 21-11-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 4 กล่อง, หน้ากากอนามัย จำนวน 170 แพค และของเล่นเด็ก จำนวน 4 ชุด จากคุณปาริชาติ สังกรธนกิจ, คุณสุทธิเดช พัฒนกำจร ,คุณอามิตร จาวลา, ศิษย์เก่า เซนต์คาเบรียล 53 และศิษย์เก่าเตรียมอุดมฯ 35 มอบให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ Hospitel by DMS CMNEURO รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564