โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise DMS

วันที่ 22-11-2564

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์ใส่ใจสุขภาพ และ Work Life Balance ก่อนเข้าร่วมการประชุมสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมการแพทย์ โดยออกกำลังกาย ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564