โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 22-11-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนางโนรี เจริญศรี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ และนางนารีรัตน์ ชมเชย นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 (Swab Test) ตรวจคัดกรองแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการ Swab จำนวน 20 ราย ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564