โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่:   25-07-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ได้แก่ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมบิการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนชุมชนสวนดอกซึ่งอยู่ในเขตบริการ และได้นำคณะเจ้าหน้าที่ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสวนดอก ภายหลังจากนั้นในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในโรงพยาบาล โดยมีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบอาคารและล้างท่อระบายน้ำ โรยทรายอะเบทบริเวณรอบอาคารเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย และกิจกรรมสุดท้ายได้ร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า ตามแนวรั้วของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความสวยงามแก่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561