โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปี 2562
วันที่:   31-07-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561