โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ การควบคุมมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมรับการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 01-01-2565

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและมอบขนม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID-19 พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การควบคุมมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อม รับการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565