โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

วันที่ 05-01-2565

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้นออกกำลังกายเพลงดูแลด้วยใจเวอร์ชั่นล้านนา และการเต้นบาสโลบ ซึ่งมีการรักษาระยะห่าง Distancing ในระหว่างกิจกรรม และมีการมอบของรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมออกกำลังกาย ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565