โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10-01-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ทองซิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางยุวเรศ วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565