โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ติดตามความคืบหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
วันที่:   21-08-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมต้อนรับนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้า การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561