โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน
วันที่:   22-08-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนิรมัย มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพ ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจเช็คสุขภาพ ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า เพื่อเป็นการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง โดยการออกหน่วยครั้งนี้เป็นการให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 นับเป็นครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในโครงการ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยา ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561