โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการRUN 4 HEART “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ”
วันที่:   17-09-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมในโครงการ RUN 4 HEART "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” ครั้งที่ 2 เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้มอบมอบเงินบริจาคในโครงการโดยมีนายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นผู้รับมอบเพื่อระดมทุนในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561