โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ส่งมอบยานพาหนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรทุกน้ำแก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
วันที่:   18-09-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนางสาวสุรีย์พร แซ่ลี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งมอบยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 1 คัน ที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ ให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรทุกน้ำใช้ในโรงพยาบาล เมื่อโรงพยาบาลมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561