โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพการบริการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 05-05-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพการบริการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (Smart OPD) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง คลินิกกัญชาแบบบูรณาการ และการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโควิดแบบ Home Isolation โดยมีแพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565