โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล 61”
วันที่:   23-09-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และนักวิ่งหน้าใหม่จากทุกกลุ่มภารกิจ กว่า 40 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล 61 " โดยในการนี้ยังได้ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนราชสมาธรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยยากไร้ เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล เป็นผู้รับมอบ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561