โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก

วันที่ 07-06-2565

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยลดความแออัดขณะรอรับบริการ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งเสริมการจัดบริการแบบ New Normal และเพื่อเป็นทางเลือก ให้กับผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบากและแพทย์มีคำสั่งการรักษาให้เจาะเลือด ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเจาะเลือดแล้วสามารถกลับบ้านได้ โดยญาติเป็นผู้รอฟังผลการตรวจและพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565