โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS วันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่ 08-06-2565

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้น ออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจ เวอร์ชั่นล้านนา เพลงปณิธานกรมการแพทย์ เต้นบาสโลบ ซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้มอบเสื้อ Finisher สำหรับผู้ที่ได้ 100 แต้ม ในกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4” ณ บริเวณลานกิจกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565