โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก
วันที่:   25-09-2561

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมทีมนำทางคลินิกโรคลมชัก ทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่โดยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท ซึ่งในวันนี้ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องโรคลมชัก ภายในงานนิทรรศการมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชัก การฉายคลิปวีดีโอให้ความรู้ทางด้านระบบประสาทเรื่องโรคลมชักและบริการให้คำปรึกษา เป็นต้น โดยภายในงานมีผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561