โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกสันหลัง
วันที่:   26-09-2561

ทีมนำทางคลินิกโรคกระดูกสันหลังโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยได้ร่วมจัด กิจกรรมในโครงการสัปดาห์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทางโรคระบบประสาท ซึ่งในวันนี้ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องโรคกระดูกสันหลัง การให้บริการให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้น การฉายคลิปวีดีโอทางด้านโรคกระดูกสันหลัง การจัดกิจกรรมซัก ถามจากผู้รับบริการและประชาชนผู้สนใจ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561