โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสุขภาพ
วันที่:   27-09-2561

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสัปดาห์เผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทให้แก่ประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้มีการให้ความรู้ตามฐานจำนวน 4 ฐานในเรื่องการฟื้นฟูร่างกายและการทดสอบสมรรถนะ เช่น การตรวจเช็คองค์ประกอบของร่างกาย ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การทรงตัวและความว่องไว การประเมินกำลังและความคล่องแคล่วการทำงานของมือ การประเมินการรับรู้และความเข้าใจ เป็นต้น ภายในงานมีสาธิตการยืดเส้นให้ถูกวิธี กิจกรรมการสนทนาฮาเฮแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งทีมกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและหัตถบำบัด กิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัล โดยผู้รับบริการและประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561