โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
วันที่:   27-09-2561

พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของรพ. ให้การต้อนรับ พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา และนพ. กุลพัฒน์ วีรสาร ผอ.สำนัก นิเทศระบบการแพทย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโรงพยาบาลฯ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานตาม แผนของโรงพยาบาลฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันประสาทวิทยา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตามนโยบายของกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561