โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
วันที่:   28-09-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เข้าพบ นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561