โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 65 ปี สถาบันประสาทวิทยา “ 65 ปี สู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 02-08-2565

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สถาบันประสาทวิทยา “65 ปี สู่ความเป็นเลิศ” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางและอนาคตของสถาบันประสาทวิทยา” โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมพิธีและร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี โดยผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประสาทวิทยาให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคล ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565