โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อม
วันที่:   28-09-2561

คณะกรรมการสหวิชาชีพโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในโครงการสัปดาห์เผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทให้แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้ได้มีการให้ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมโดยนักจิตวิทยาคลินิก การทำแบบทดสอบด้านสมองเพื่อประเมินสมรรถภาพสมองเบื้องต้น โดยมีผู้รับบริการและประชาชนให้ความสนใจในการทำแบบประเมินเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561