โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ SAY NO!! Bye Bye Plastic Bag
วันที่:   01-10-2561

พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ของรพ.ทุกกลุ่มภารกิจร่วมรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพาสติกใส่ยาตามโครงการ BYE BYE PLASTIC BAG ของกรมการแพทย์ ซึ่งรพ.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ได้ประกาศชี้แจงให้ผู้รับบริการได้รับทราบและให้ยึดถือปฎิบัติทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกและเชิญชวนให้มีการนำถุงผ้ามาบริจาคเพื่อนำมาใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ซึ่งการรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้มารับบริการโดยมีผู้รับบริการได้นำถุงผ้ามาใส่ยาด้วยตนเองและนำถุงผ้ามาร่วมบริจาคให้แก่ทางโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องลดปัญหาโลกร้อน และส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัด ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561