โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
วันที่:   01-10-2561

พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พญ.ศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและนางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มภารกิจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " เพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ซึ่งกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาฯ ได้แก่ การปลูกต้นผกากรอง จำนวน 60 ต้น และต้นบานชื่น จำนวน 100 ต้น เพื่อประดับตกแต่ง ณ บริเวณป้ายชื่อโรงพยาบาล รวมทั้งทำความสะอาดทางเดินเท้าด้านหน้าและบริเวณทางเข้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและเพื่อประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561