โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยา
วันที่:   03-10-2561

ตัวแทนกลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.ทรงศิริ ต้นพิริยะพงษ์ เภสัชกรชำนาญการ และนายประภาส อำนวย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบถุงผ้าจาก คุณอุบลรัตน์ สมิงวรรณ ที่ได้นำถุงผ้ามาบริจาคเพื่อใช้ในการบรรจุยาแก่ ผู้มารับบริการจำนวน 200 ถุง โดยคุณอุบลรัตน์กล่าวว่าตนเองและเพื่อน ได้ทราบว่ามีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าและรับบริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยาแทนถุงพลาสติก จึงได้นำมาบริจาคให้โรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561