โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

วันที่ 08-09-2565

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนปรุง พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาวสุรีย์พร แซ่ลี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต มีนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565