โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   04-10-2561

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลัง ใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาระบบบริการ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน โดยรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วยอายุรกรรม และหอผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561