โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การรักษาเกี่ยวกับภาวะเส้นเลือดอุดตันเฉียบพลัน (Mechanical thrombectomy)

วันที่ 15-09-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงชินินธร พันไพศาล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงสิริกันยา วิเศษคุปต์ นายแพทย์ชำนาญการ และนายแพทย์นิธิภัทร ดุรงค์วัฒนา นายแพทย์ สาขาประสาทวิทยา พร้อมด้วยวิสัญญีแพทย์ แพทย์อายุรกรรมประสาท และทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน ด้วยวิธีใส่สายสวนทางหลอดเลือด (Mechanical thrombectomy) โดยสามารถเปิดหลอดเลือดสมองได้สำเร็จทันเวลา ณ ศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center)โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565