โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การรักษาเกี่ยวกับภาวะเส้นเลือดอุดตันเฉียบพลัน (Mechanical thrombectomy)เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

วันที่ 16-09-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงสิริกันยา วิเศษคุปต์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน ด้วยวิธีใส่สายสวนทางหลอดเลือด(Mechanical thrombectomy) ซึ่งสามารถเปิดหลอดเลือดสมองได้สำเร็จทันเวลา จำนวน 2 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center)โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565